تبلیغات
زندگی نامه ایست که خود میسازیم.............. - زندگی نامه قائم مقام فراهانی

زندگی نامه ایست که خود میسازیم..............

پنجشنبه 5 خرداد 1390

زندگی نامه قائم مقام فراهانی

نویسنده: heidari-ahmadian   

قائم مقام فراهانی

شرح زندگی نامه قائم مقام فراهانی
29صفرسال 1251هجری قمری، میرزا ابولقاسم قائم مقام فراهانی ادیب و سیاستمدار دوره قاجار به دستور محمد علیشاه قاجار بقتل رسید. او فرزند میرزا بزرگ از مردم هزاوه اراك بود .میرزا ابولقاسم مشاغل دیوانی را با وزارت عباس میرزا آغاز كرد . بعد از مرگ فتحعلیشاه به مقام صدارت محمد شاه رسید ولی همچون گذشته با دشمنی های درباریان كه وجود او مانعی برای مقاصد شوم خود می دانستند، از مقام خود عزل شد. بدین ترتیب میرزا ابولقاسم قائم مقام فراهانی در باغ نگارستان زندانی و سپس كشته شد .گفتنی است كه وی افزون بر تبحر در سیاست وكشور داری ، در شعر و ادب نیز صاحب نظر بود و از پیشروان سبك جدید ادبی ایران بشمار می رفت . «منشآت قائم مقام» از جمله آثار ارزنده اوست .


میرزا ابوالقاسم فراهانی، فرزند سید الوزراء میرزا عیسی، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاره فراهان، از توابع اراک بود. در سال 1193 ه. ق به دنیا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداوله زمان را آموخت. در آغاز جوانی به خدمت دولت درآمد و مدتها در تهران کارهای پدر را انجام می داد. سپس به تبریز نزد پدرش، که وزیر آذربایجان بود، رفت. چندی در دفتر عباس میرزا ولیعهد به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آن که پدرش انزوا گزید، پیشکاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود، تعقیب و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری ازجنگهای ایران و روس شرکت داشت.

در سال 1237 ه.ق پدرش میرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و بین دو پسرش، میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سر جانشینی پدر نزاع افتاد و حاجی میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم به امر فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد و لقب سیدالوزراء و قائم مقام یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین تاریخ بود که اختلاف حاجی میرزا آقاسی و قائم مقام و هم چنین اختلاف "بزیمکی(خودی)" و "اوزگه(بیگانه)" به وجود آمد.

قائم مقام که ذاتاً مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارهای ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یکسال وزارت در اثر تفقین بدخواهان به اتهام دوستی با روسها از کار برکنار شد و سه سال را در تبریز به بیکاری گذراند.

اما پس از سه سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1241 ه.ق دوباره به پیشکاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد.

در سال 1242 ه.ق فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و مجلسی از رجال و اعیان و روحانیون و سرداران و سران ایلات و عشایر ترتیب داد، تا درباره صلح یا ادامه جنگ با روسها، به مشورت پردازند. در این مجلس تقریباً عقیده عموم به ادامه جنگ بود. اما قائم مقام بر خلاف عقیده همه با مقایسه نیروی مالی و نظامی طرفین، اظهار داشت که ناچار باید با روسها از در صلح درآمد. این نظر، که صحت آن بعدها بر همه ثابت شد، در آن روز همهمه ای در مجلس انداخت و جمعی بر وی تاختند و او را به داشتن روابط نهانی با روسها متهم کردند. پس دوباره از کار برکنار و به خراسان اعزام شد.

جنگ با روس ادامه یافت و به شکست ایران انجامید؛ تا در ماه ربیع الثانی سال 1243 ه.ق برابر با نوامبر 1827 م. قوای روس به فرماندهی "گراف پاسکوویچ" تا تبریز راند. شاه قائم مقام را از خراسان خواست و دلجویی کرد و با دستورهای لازم و اختیار نامه عقد صلح به نام ولیعهد، به تبریز روانه نمود.

میرزا ابوالقاسم در کار صلح و عقد معاهده با روس، جدیت فراوان کرد و در ضمن معاهده، تزار را حامی خانواده عباس میرزا ساخت و پادشاهی را با وجود برادران بزرگ و مقتدر دیگر در فرزندان او مستقر کرد.

عهد نامه ترکمن چای در پنجم شعبان 1243 ه.ق برابر 21 فوریه 1828 میلادی به خط قائم مقام تنظیم و امضا شد و قائم مقام که خود حامل نسخه عهد نامه بود، به تهران آمد و درباره ی آن توضیحات لازم داد و شش کرور تومان غرامت را که مطابق عهدنامه بایستی به دولت روس پرداخت شود، گرفت و بار دیگر با سمت پیشکاری آذربایجان و وزارت ولیعهد به تبریز مراجعت کرد.

در اوایل سال 1249 ه.ق نایب السلطنه برای دفع فتنه یاغیان افغانی عازم هرات شد و قائم مقام را نیز همراه برد. عباس میرزا که بیماری سل داشت، در مشهد بستری شد و فرزند خود، محمد میرزا، را مامور فتح هرات کرد. هرات در محاصره بود که عباس میرزا در گذشت و قائم مقام، که جنگ را صلاح نمی دانست، با یارمحمد خان افغانی عهدنامه صلح بست و به تهران بازگشت. محمد میرزا در ماه صفر سال 1250 ه.ق به تهران وارد شد و در همان ماه جشن ولیعهدی او به جای پدر برپا شد و ولیعهد ایران به فرمانروایی آذربایجان و قائم مقام به وزارت او عازم تبریز شدند.

چندی نگذشت که فتحعلی شاه در جمادی الاخر سال 1250 ه.ق در اصفهان درگذشت. این خبر به آذربایجان رسید و محمد شاه قصد عزیمت به پایتخت را کرد. قائم مقام جهانگیر میرزا و خسرو میرزا، دو برادر شاه را، که در قلعه ی اردبیل زندانی بودند، نابینا کرد و وسایل جلوس او را فراهم آورد. در ماه رجب، در تبریز، خطبه به نام او خوانده شد و شاه به زودی به همراهی قائم مقام به تهران حرکت کرد و روز 14 شعبان به تهران وارد شد و مجدداً مراسم تاجگذاری برگزار و قائم مقام به منصب صدارت مشغول مملکت داری شد و ظل السلطان، فرمانفرما، ملک آرا، رکن الدوله و سایر اعمام شاه و گردنکشان دیگر را به جای خود نشاند. اما با این همه خدمت، به صدارت محمد شاه دیر نپایید و سختگیریهای او و سعایت حاسدان و مخصوصاً فتنه انگیزیهای بیگانگان، عاقبت شاه را بر وی بدگمان کرد تا در سال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان، محل ییلاقی خانواده ی سلطنتی، زندانی و پس از چند روز خفه کردند و بدین قرار به زندگانی مردی که از بزرگان ایران و ابلغ المترسلین آن زمان بود، پایان داده شد.

قائم مقام مردی فوق العاده با هوش و صاحب فکر و ثابت عزم و خلاصه «یک دیپلمات صحیح و به معنی ایرانی» بود که به واسطه ی اطلاعات و تجارب خود، به اوضاع و احوال سیاست همسایگان ایران به خوبی آشنا و به قدر تسلط کاردینال مازارن بر لویی چهاردهم، در مزاج شاه جوان ایران نفوذ داشت و با این حال محال بود از او امتیازاتی که به ضرر دولت باشد، به دست آورد. انگلیسیها یقین داشتند تا او مصدر کار است، ممکن نیست بتوان در امور داخلی ایران رخنه کرد. نویسندگان انگلیسی، که در آن تاریخ در ایران سیاحتمی کردند، مانند لیوتنان کونولی، دکتر وولف و فریزر، همه در عین ستایش، قائم مقام را به دوستی با روسها و تحریک عباس میرزا، نایب السلطنه، به سرپیچی از نصایح دوستان انگلیسی و طرح نقشه ی تصرف هرات متهم می کنند و حس بدبینی و دشمنی فوق العاده خود را نسبت به این مرد بزرگ، که در آن هنگام تنها کسی بود که می توانست ایران را به خوبی اداره کند، پنهان نمی دارند.

مجموعه رسائل و منشات قائم مقام ، که حاوی چند رساله و نامه های دوستانه و عهد نامه ها و وقفنامه هاست و محمود خان ملک الشعرا مقدمه ای بر آن نوشته، به اهتمام فرهاد میرزا در سال 1280 ه.ق در تهران چاپ شده است.

نظرات() 
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:58 ق.ظ

You actually reported this wonderfully!
cialis pills in singapore cialis farmacias guadalajara cialis y deporte prices for cialis 50mg generico cialis mexico cialis cuantos mg hay deutschland cialis online cialis for sale canada discount drugs cialis cialis daily
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:52 ب.ظ

You actually mentioned it perfectly.
cialis purchasing cheap cialis cialis 5mg billiger venta de cialis canada cialis generico en mexico venta cialis en espaa cialis sicuro in linea cialis 5 mg cialis sicuro in linea where cheapest cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:46 ب.ظ

Superb content. Appreciate it.
click here to buy cialis wow cialis 20 cialis rckenschmerzen cialis tadalafil online cialis online napol can i take cialis and ecstasy cialis daily we recommend cialis best buy cialis prezzo di mercato where to buy cialis in ontario
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:46 ق.ظ

Incredible all kinds of excellent info!
chinese cialis 50 mg cialis prices in england cialis flussig where cheapest cialis pastillas cialis y alcoho cialis canada on line safe dosage for cialis enter site very cheap cialis buy cialis online cheapest prezzo di cialis in bulgaria
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:36 ب.ظ

Very well expressed truly! !
cialis from canada if a woman takes a mans cialis cialis 100mg suppliers il cialis quanto costa cialis uk generic cialis soft gels buy cialis uk no prescription cialis 5 mg buy cialis 5 mg funziona buy cialis online legal
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 06:19 ق.ظ

You revealed it effectively!
cialis tablets australia venta de cialis canada tadalafil 5mg cialis for daily use cheap cialis click here cialis daily uk comprar cialis navarr no prescription cialis cheap cialis coupons printable buy cheap cialis in uk
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:18 ب.ظ

Good info. With thanks!
cialis savings card buy cheap cialis in uk cialis 10 doctissimo price cialis wal mart pharmacy cialis kaufen cialis for daily use when will generic cialis be available viagra vs cialis vs levitra when can i take another cialis cialis bula
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:00 ق.ظ

Regards. Fantastic stuff!
only now cialis for sale in us cialis 100mg suppliers cost of cialis cvs safe dosage for cialis cialis for bph acquisto online cialis interactions for cialis comprar cialis navarr generic cialis 20mg uk order generic cialis online
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:48 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
safe site to buy cialis online cialis canada cialis preise schweiz cialis usa cost low dose cialis blood pressure cialis bula precios cialis peru purchase once a day cialis cialis mit grapefruitsaft generic cialis levitra
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Thanks a lot. Good stuff.
cialis bula achat cialis en suisse cialis 5mg how much does a cialis cost recommended site cialis kanada cialis generique no prescription cialis cheap cialis 20mg prix en pharmacie achat cialis en itali low dose cialis blood pressure
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 06:14 ب.ظ

Really many of valuable tips.
tadalafil 20 mg cialis for daily use cialis generika in deutschland kaufen cialis for sale cialis generico lilly buy cialis cheap 10 mg cialis rckenschmerzen cialis farmacias guadalajara cialis generico milano cialis efficacit
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 05:11 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis for sale in europa cialis generic cialis daily dose generic cialis 20mg prix en pharmacie buying brand cialis online cialis preise schweiz cialis generisches kanada buy cialis online we choice cialis pfizer india cialis patentablauf in deutschland
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 05:54 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
wow cialis tadalafil 100mg enter site 20 mg cialis cost precios cialis peru acheter cialis meilleur pri cialis prezzo di mercato free cialis miglior cialis generico dosagem ideal cialis recommended site cialis kanada acheter cialis kamagra
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 06:09 ق.ظ

Appreciate it, A good amount of advice.

cialis generico postepay buy original cialis preis cialis 20mg schweiz cialis per paypa cialis tablets deutschland cialis online cialis rezeptfrei cilas best generic drugs cialis buy cialis online
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:51 ب.ظ

Thanks a lot, I like it.
200 cialis coupon generic cialis 20mg tablets cialis prezzo al pubblico prezzo di cialis in bulgaria cialis 200 dollar savings card acheter du cialis a geneve cialis 30 day sample acquistare cialis internet if a woman takes a mans cialis cialis prices
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:04 ق.ظ

You said it nicely.!
tesco price cialis viagra vs cialis cialis tadalafil online acheter du cialis a geneve i recommend cialis generico cialis daily dose generic only here cialis pills cost of cialis per pill cialis generique 5 mg viagra cialis levitra
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:07 ب.ظ

Cheers. Very good information!
cialis reviews acheter cialis kamagra generic cialis pro viagra vs cialis cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse the best choice cialis woman cialis savings card cialis 50 mg soft tab interactions for cialis
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:30 ق.ظ

You actually expressed this well!
pastillas cialis y alcoho generic low dose cialis cialis patentablauf in deutschland viagra or cialis generic cialis at walmart generic cialis levitra if a woman takes a mans cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis side effects dangers the best site cialis tablets
buy cialis germany
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:19 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis generico lilly cialis preise schweiz cialis pills in singapore cialis online cialis rckenschmerzen generic cialis at walmart cialis 10 doctissimo cuanto cuesta cialis yaho cialis patent expiration prix de cialis
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 12:09 ق.ظ

Superb data, Thanks.
we recommend cialis best buy cialis venta a domicilio free generic cialis side effects for cialis cialis kamagra levitra opinioni cialis generico precios cialis peru cialis 20 mg cut in half cialis sans ordonnance cialis online holland
canada drugs
یکشنبه 1 مهر 1397 04:04 ق.ظ

Many thanks. Helpful stuff.
drugstore online india canadian rx drugstore online india drugs for sale deep web canadian drug store canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies-24h canada medication drugs for sale online canadian pharmacy viagra brand
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:57 ق.ظ

Truly all kinds of great material!
cialis arginine interactio weblink price cialis where to buy cialis in ontario purchase once a day cialis enter site natural cialis cialis prezzo in linea basso cialis soft tabs for sale cialis et insomni click here to buy cialis walgreens price for cialis
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:55 ب.ظ

Thanks, A lot of knowledge.

viagra cialis levitra cialis 20 mg cost bulk cialis tadalafil tablets canadian cialis tadalafil 20 mg cialis preise schweiz cialis generic availability cialis 20 mg canadian discount cialis
canada pharmacy online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:07 ق.ظ

Superb stuff. Thanks a lot!
canadian pharmacy viagra brand reputable canadian prescriptions online online pharmacies legitimate northwest pharmacies in canada canadian pharmaceuticals online online pharmacies legitimate canadian pharcharmy online24 canadian cialis top rated canadian pharmacies online online pharmacies legitimate
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:37 ق.ظ

Fine posts. Thanks a lot!
where to buy viagra online without prescription cheapest generic viagra uk how to buy viagra online uk rx online online prescription for viagra what is viagra buy online viagra usa viagra online can u buy viagra over the counter buying viagra online australia
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:08 ب.ظ

Thank you. Excellent stuff.
cialis coupons we like it cialis soft gel where do you buy cialis cialis rezeptfrei click now cialis from canada achat cialis en suisse cialis price in bangalore tadalafilo acquisto online cialis cialis generisches kanada
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:09 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis for bph 5 mg cialis coupon printable recommended site cialis kanada cialis generic tadalafil buy price cialis per pill can i take cialis and ecstasy cialis for bph cialis baratos compran uk tadalafil canadian cialis
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:51 ق.ظ

You expressed this exceptionally well.
200 cialis coupon cialis italia gratis cialis 30 day sample cialis super kamagra buy cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis 10 doctissimo cialis super kamagra prix de cialis cialis generika
Viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:36 ب.ظ

You actually stated that adequately!
buy kamagra viagra cheap viagra prescription where can u buy viagra pharmacies online pharmacy buy viagra for men uk pharmacy online viagra where to buy viagra pills best place to buy viagra buy viagra without prescription online
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 12:05 ب.ظ

Whoa loads of terrific material.
we like it cialis soft gel prix de cialis cialis venta a domicilio fast cialis online cialis prezzo di mercato cialis tadalafil generic cialis review uk we choice cialis pfizer india cialis price thailand cialis italia gratis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  از وبلاگ فوق لذت بردید؟
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :