تبلیغات
زندگی نامه ایست که خود میسازیم.............. - عشق و عرفان چیست؟؟؟؟؟

زندگی نامه ایست که خود میسازیم..............

سه شنبه 4 مرداد 1390

عشق و عرفان چیست؟؟؟؟؟

نویسنده: heidari-ahmadian   

عشق در عرفان اسلامی


در نظام اصالت ماهیت، ذهن می تواند با ماهیتها ارتباط برقرار کند. اما در نظام اصالت وجود، وجود یک امر واقعی و عینی بوده و هرگز قابل انتقال به ذهن نیست. در نتیجه فقط با مفاهیم انتزاعی سر و کار خواهد داشت. طبعاً برای رسیدن به واقعیت، راه و روش دیگری باید در پیش گرفت که همان سیر و سلوک است.
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند / و آنکه این کار ندانست در انکار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری که در این گنبد دوار بماند (حافظ)

۱) عشق چیست؟

موضوع بحث، عشق است، که دریایی است بی کران، موضوعی که هر چه درباره آن گفته آید، کم و ناچیز خواهد بود. چنان که مولوی علیه الرحمه می گوید:

هر چه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن

به هر حال در این بحث، طبعاً نخستین سوال باید این باشد که: عشق چیست؟ اکثراً عشق را محبت و دلبستگی مفرط و شدید معنی کرده اند. گویا عشق از «عشقه» آمده است که گیاهی است، چون بر درختی پیچد، آن را بخشکاند و خود سرسبز بماند.(۱) از دیدگاه ماتریالیستها، روانشناسان و پزشکان، عشق نوعی بیماری روانی است که از تمرکز و مداومت بر یک تمایل و علاقه طبیعی، در اثر گرایشهای غریزی، پدید می آید، چنان که افراط و خروج از حد اعتدال در مورد هر یک از تمایلات غریزی، نوعی بیماری است.

اما از دیدگاه عرفا، عشق یک حقیقت و یک اصل اساسی و عینی است ولیکن این حقیقت عینی به سادگی قابل تعریف نیست. این دشواری تعریف و تحدید به این دلیل است که:

اولاً، عشق چنان که گفتیم یک حقیقت عینی است در نهایت وسعت و عظمت، و لذا این حقیقت عظیم در ذهن محدود ما نمی گنجد و این تنها عشق نیست، بلکه حقایق بزرگ دیگر نیز از قبیل هستی، وحدت و غیره در ذهن ما نمی گنجد. شعار اسلامی ما، الله اکبر، بدین گونه تفسیر شده است که خداوند بالاتر از آن است که در وصف گنجد. چه وصف ما محصول ذهن ماست و ذهن ما فقط چیزهایی را درمی یابد و می تواند توصیف کند که قابل انتقال به ذهن ما باشند و متأسفانه، همه چیز قابل انتقال به ذهن ما نیست. ما در دو مورد کاملاً متضاد مجبوریم در ذهن خود چیزی بسازیم چون از واقعیت، چیزی به ذهن ما نمی آید و آن دو مورد عبارتند از:

۱ )عدم

۲) وجود(۲)

در مورد اول، چیزی در واقعیت وجود ندارد تا به ذهن ما انتقال یابد. در مورد دوم آنچه هست عین واقعیت است و در متن خارج و واقعیت بودن برایش ذاتی است و لذا این خاصیت ذاتی هرگز عوض نمی شود و عینیت با ذهنیت نمی سازد. از اینجاست که در نظام فکری اسلامی، وقتی که اصالت ماهیت جای خود را به اصالت وجود می دهد و در واقع یک اصل عرفانی به صورت یک اصل فلسفی پذیرفته می شود، ضرورت سیر و سلوک مطرح می گردد. چنان که ملاصدرا سیر و سلوک را، در کنار عقل و استدلال، ضروری و لازم دانسته است.(۳)

در نظام اصالت ماهیت، ذهن می تواند با ماهیتها ارتباط برقرار کند. اما در نظام اصالت وجود، وجود یک امر واقعی و عینی بوده و هرگز قابل انتقال به ذهن نیست. در نتیجه فقط با مفاهیم انتزاعی سر و کار خواهد داشت. طبعاً برای رسیدن به واقعیت، راه و روش دیگری باید در پیش گرفت که همان سیر و سلوک است. یعنی به جای تلاش برای انتقال واقعیت به ذهن باید بکوشیم که خود را به واقعیت برسانیم و به مرتبه اتصال و وحدت و فنا نایل آییم وگرنه از تلاش ذهنی نتیجه ای نخواهیم گرفت.

به عقل نازی حکیم تا کی؟/ به فکرت این ره نمی شود طی

به کنه ذاتش خرد برد پی/ اگر رسد خس به قعر دریا

بلی در مواردی رابطه ذهن با واقعیت، به دلیل محدودیت ذهن و نامحدود و نامتناهی بودن واقعیت، رابطه خس و دریاست. این نکته در بیان اعجازآمیزی از امام باقر(ع) درباره خدا چنین مطرح شده است:

"کل ما میز تموه باوهامکم، فی ادق معانیه، مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم."(۴)

ثانیاً، همیشه میان "تجربه" و "تعبیر" فاصله هست. شما حوادث لذتبخش یا دردآوری را که تجربه کرده اید، هرگز نتوانسته اید چنان که باید و شاید به دیگران منتقل کنید. یعنی در واقع نتوانسته اید از آن تجربه تعبیر رسا و کاملی داشته باشید. حافظ می گوید:

من به گوش خود از دهانش دوش/ سخنانی شنیده ام که مپرس!

آن شنیدن برای حافظ یک تجربه است که به تعبیر در نمی گنجد. عین القضات میان علم معمولی و معرفت شهودی این فرق را مطرح می کند که حقایق قلمرو عقل و علم با زبان قابل بیان هستند و به اصطلاح تعبیرپذیرند، اما حقایق قلمرو تجربه به بیان درنمی آیند.(۵) و از اینجاست که مولوی می گوید:

گرچه تفسیر زبان روشنگر است/ لیک عشق بی زبان روشن تر است

و اگر بکوشیم تجربه های بزرگ را به مرحله تعبیر بیاوریم، تنها از راه تشبیه و تمثیل و اشاره و ایما ممکن است و لذا حقایق قرآنی را در قالب الفاظ، مثلی می دانند از آن حقایق والا که با قبول تنزلات مختلف و متعدد، به مرحله ای رسیده که در قالب الفاظ چنان ادا شده که در گوش انسان معمولی جا داشته باشد. اما این مراتب به هم پیوسته اند و انسانها با طی مراتب تکاملی در مسیر معرفت می توانند از این ظاهر به آن باطن و بلکه باطنها دست یابند و همین نکته اساس تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم است. اما پیش از سیر در مدارج کمال نباید انتظار درک حقایق والا را داشته باشیم. با توجه به نکات مذکور، تعریف عشق مشکل و دشوار است ولیکن خوشبختانه حقیقتهای بزرگ که در تعریف و تحدید نمی گنجند غیرقابل شناخت نیستند. بلکه این حقایق والا، از هر چیز دیگر روشن تر و آشکارترند و هر کسی که بخواهد، مستقیماً می تواند با آن حقایق ارتباط برقرار کند اما بی واسطه، نه با واسطه که:

آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از وی رخ متاب

و عشق هم آن حقیقت والایی است که از سودایش هیچ سری خالی نیست و چنان که خواهد آمد، یک حقیقت جاری و ساری در نظام هستی است و نیازی نیست که عشق را با غیر عشق بشناسیم که حقیقت عشق، همچون حقیقت هستی، به ما از رگ گردن نزدیکتر است. به همین دلیل انتظار نداریم که با مفاهیم ذهنی درباره حقیقت عشق، مشکلی را آسان کنیم یا مجهولی را معلوم سازیم که این در حقیقت با نور شمع به جستجوی خورشید رفتن است.

۲) نقش عشق در عرفان اسلامی:

عشق در عرفان اسلامی، از جهات مختلف، به عنوان یک اصل، مورد توجه قرار می گیرد که اهم آنها عبارتند از:

الف) نقش عشق در آفرینش:

از دیرباز میان متفکران این سوال مطرح است که انگیزه آفرینش چیست؟ جمعی در آفرینش جهان برای خدا انگیزه و اهدافی عنوان کرده اند و جمعی داشتن غرض و انگیزه را نشان نقص و نیاز دانسته و خداوند را برتر از آن می دانند که در آفرینش غرض و هدفی را دنبال کند.

عرفا، در مقابل این پرسش، عشق را مطرح می کنند و همچون حافظ برآنند که:

طفیل هستی عشقند آدمی و پری...

از نظر عرفا، جهان برای آن به وجود آمده که مظهر و جلوه گاه حق بوده باشد. در یک حدیث قدسی آمده که حضرت داوود(ع) سبب آفرینش را از خداوند پرسید. حضرت حق در پاسخ فرمود: «کنتُ کنزاً مخفیاً لااُعرفُ فاحببتُ انْ اُعرف فخلقتُ الخلقَ لکی اعرف.»(۶)

پس جهان بر این اساس بوجود آمده که حضرت حق خواسته جمال خویش را به جلوه درآورد. این نکته را جامی با بیان لطیفی چنین می سراید:

در آن خلوت که هستی بی نشان بود/ به کنج نیستی عالم نهان بود

وجودی بود از نقش دویی دور/ ز گفتگوی مایی و تویی دور

"جمالی" مطلق از قید مظاهر/ به نور خویشتن، بر خویش ظاهر

دلارا شاهدی در حجله غیب/ مبرا ذات او از تهمت عیب...

رخش ساده ز هر خطی و خالی/ ندیده هیچ چشمی زو خیالی

نوای دلبری با خویش می ساخت/ قمار عشقی با خویش می باخت

ولی زان جا که حکم خوبرویی است/ ز پرده خوبرو در تنگ خویی است

نکورو تاب مستوری ندارد/ چو در بندی سر از روزن برآرد...

چو هر جا هست حسن اینش تقاضاست/ نخست این جنبش از «حسن» ازل خاست

برون زد خیمه ز اقلیم تقدس/ تجلی کرد بر آفاق و انفس...

ز هر آیینه ای بنمود رویی/ به هر جا خاست از وی گفتگویی...

ز ذرات جهان آیینه ها ساخت/ ز روی خود به هر یک عکس انداخت...

"جمال" اوست هر جا جلوه کرده/ ز معشوقان عالم بسته پرده...

به هر پرده که بینی پردگی اوست/ قضا جنبان هر دلبردگی اوست...

دلی کان عاشق خوبان دلجوست/ اگر داند وگرنی عاشق اوست(۷)

جمال حضرت حق در آینه حضرات پنجگانه که عبارتند از: عالم اعیان ثابته، جبروت، ملکوت، ملک و انسان کامل جلوه کرده و در هر موجودی، به نسبت مرتبه وجودی آن، برخی از اسماء و صفات الهی جلوه گر و نمایان شده است. مظهر کامل آن معشوق، وجود انسان کامل است که خلیفه اوست در جهان آفرینش، و آینه تمام نمای اسماء و صفاتش، و شاید حدیث «خلق الله آدم علی صورته» اشاره به این نکته باشد.(۸)

ب) عشق در بازگشت:

عرفا عشق را در بازگشت هم مطرح می کنند، به این معنا که این عشق از ذات حق به سراسر هستی سرایت می کند. البته عشق حق در مرحله اول به ذات خویش است و چون معلول لازم ذات علت است، پس به تبع ذات، مورد عشق و علاقه حق قرار می گیرد. پس خدا آفریدگان را دوست می دارد و از این طرف نیز هر موجودی عاشق کمال خویش است. بنابراین، در سلسله نظام هستی چنان که در قوس نزول عشق از بالا به پایین در جریان است، از آن جهت که هر مرتبه پایین اثر مرتبه بالاست، در قوس صعود هم هر مرتبه ای از وجود، عاشق و طالب مرتبه بالاتر از خویش است چون کمال اوست، و چون بالاترین مرتبه هستی، ذات حضرت حق است پس معشوق حقیقی سلسله هستی، ذات مقدس اوست.(۹) همین عشق به کمال و عشق به اصل خویش، انگیزه و محرک نیرومند همه ذرات جهان از جمله انسان به سوی حضرت حق است.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش

و این عشق، چنان که گذشت، یک عشق دو سره است که: «یحبهم و یحبونه.»(۱۰)

ج) عشق در پرستش:

عرفا با گروههای فکری دیگر، در روش شناخت و ابزار شناخت فرق دارند به این معنا که در کنار عقل، بصیرت را مطرح می کنند و رسیدن به بصیرت و معرفت را نتیجه مجاهده و ریاضت می شمارند. اما در جنبه عبادت و پرستش نیز خود را از عابدان و زاهدان، در چگونگی و اهداف عبادت، جدا می دانند. اینان عابدان و زاهدان را سوداگرانی می شمارند که عبادت را به خاطر اجر و پاداش، انجام می دهند با این تفاوت که عابدان، هم دنیا را می خواهند و هم آخرت را و زاهدان از دنیا چشم می پوشند و تنها آخرت را می خواهند. اما عارفان، خدا را نه به خاطر دنیا و آخرت بلکه بدان جهت می پرستند که او را دوست می دارند. چنان که از مولای متقیان علی(ع) نقل شده که: «ما عبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنتک لکن وجدتک اهلاً للعبادة فعبدتک.»(۱۱)

در متون عرفانی هم از رابعه نقل است که می گفت:

«الهی، ما را از دنیا هر چه قسمت کرده ای، به دشمنان خود ده. و هر چه از آخرت قسمت کرده ای، به دوستان خود ده، که مرا تو بسی.

خداوندا، اگر تو را از بیم دوزخ می پرستیم، در دوزخم بسوز و اگر به امید بهشت می پرستیم، بر من حرام گردان. و اگر تو را برای تو می پرستیم، جمال باقی دریغ مدار.»(۱۲)

د) عشق در رابطه با دیگران:

از آنجا که عرفا ذات حضرت حق را معشوق حقیقی می دانند و آفرینش را جلوه گاه و مظهر آن معشوق، طبعاً همه جهان و جهانیان را دوست خواهند داشت. چنان که سعدی می گوید:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست/ عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

و اگر بیشتر دقیق شویم از دیدگاه عرفا همه عالم «او» ست، نه «از او» چنان که جامی گوید:

تو را ز دوست بگویم حکایتی بی پوست/ همه ازوست وگر نیک بنگری همه اوست(۱۴)

۳) نکته هایی در رابطه با عشق:

الف) سریان و عمومیت عشق:

ابن سینا عشق را یک حقیقت فراگیر نسبت به همه موجودات جهان، از جواهر و اعراض و بسائط و مرکبات، می داند و عشق را بر این اساس توجیه می کند که «خیر» معشوق بالذات است و در موجودات همین عشق ذاتی به کمال، عامل طلب کمال است پیش از یافتن کمال، و سبب حفظ آن کمال است پس از یافتن و رسیدن به آن.(۱۴) پس همه موجودات از عشق بهره ای دارند و این عشق برای آنان ذاتی است.

ملاصدرا با نقل بیان ابن سینا و تحسین آن، اظهار می دارد که بیان خودش در تحلیل سریان و عمومیت عشق، کاملتر است و آن اینکه بر اساس مکتب وحدت وجود، وجود یک حقیقت است با مراتب متفاوت از لحاظ نقصان و کمال، و وجود ذاتاً خیر است. پس هر موجودی ذاتاً عاشق ذات و کمالات ذات خویش است چون خیر و کمال، معشوق بالذات است و چون ذات هر علت، کمال معلول خویش است و چون هر معلولی از لوازم کمال علت است، پس هر علتی نسبت به معلول خود، و هر معلولی نسبت به علت خویش، عشق خواهد داشت.(۱۵)

ب) عشق و اختیار:

ابن سینا عشق را طوری مطرح می کند که آزادی و ادراک را شرط نمی داند. او عشق را به طبیعی و اختیاری تقسیم می کند.(۱۶) اما صدرالمتألهین عشق را به دور از حیات و شعور قابل تحقق نمی داند و اگر کسی کلمه عشق را در موجودات بی جان و بی شعور به کار برد، به عنوان تشبیه و مجاز خواهد بود.(۱۷)

مرحوم طباطبایی در حاشیه همین قسمت از اظهارات ملاصدرا می گویند: در سریان عشق حیات و شعور شرط نیست و چون در حقیقت، عشق همان وابستگی مراتب وجود به یکدیگر است بنابراین، علم و شعور از مفهوم عشق خارجند. اگرچه از دیدگاه عده ای هرگز عشق از شعور جدا نبوده باشد.(۱۸)

در اینجا تذکر چند نکته را لازم می دانم. یکی اینکه در صورتی که عشق را ذاتی بدانیم، دیگر مطرح کردن شرط شعور و حیات لازم نخواهد بود و عملاً هم عشق با عقل و انتخاب و اختیار چندان سازگار نیست. و دیگر اینکه از دیدگاه عرفا، حیات و شعور هم، در سراسر عالم هستی جریان دارد و این شعور و حیات یک امر نسبی است که تابع میزان کمال موجودات است. به این معنا که هرچه موجود کامل تر باشد، آگاهی بیشتر است به موضوع عمومیت حیات و شعور. در قرآن کریم و احادیث و اخبار هم اشاره شده و ملاصدرا و عرفا هم بر این مطلب تأکید دارند(۱۹) چنانکه مولوی می گوید:

گر تو را از غیب چشمی باز شد/ با تو ذرات جهان همراز شد

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم/ با شما نامحرمان ما خامشیم

بر این اساس، شرط شعور و حیات هم منافاتی با سریان عشق ندارد.

ج) عشق حقیقی و مجازی:

چون عشق بر اساس کمال است، پس معشوق حقیقی همان کمال مطلق خواهد بود. اما در سریان عشق، در قوس نزول و صعود، طبعاً عشق هم دارای مراتب و درجات شده و عاشقها و معشوقها هم متفاوت خواهند بود و عشق برای هر موجودی نسبت به کمال آن موجود جلوه گر می شود. اما از آنجا که هر کمالی نسبت به کمال بالاتر از خویش ناقص است، عشق در هر مرتبه ای به مرتبه بالاتر از آن تعلق خواهد گرفت و چون بالاترین مرتبه کمال، کمال حضرت حق است پس معشوق حقیقی، ذات حضرت حق بوده و عشق حقیقی عشق به ذات او خواهد بود و بقیه عشقها و معشوقها به صورت مجازی و واسطه مطرح خواهند شد.(۲۰)

د) ئغزالی و عشق:

امام محمد غزالی عشق را یک اصل اساسی می داند و تمام درجات و مقامات را یا مقدمه عشق می داند یا نتیجه آن. و عشق را مشروط به معرفت و ادراک دانسته و انگیزه عشق را چند چیز می داند که عبارتند از: حب نفس و علاقه انسان به خویش و محبت و علاقه انسان به کسی که به او نیکی کند و علاقه به نیکان به طور مطلق و علاقه به زیبایی به خاطر زیبایی و علاقه به موجودات مناسب و مشابه با خویش. پس انگیزه محبت این چند چیز است. سپس نتیجه می گیرد که این انگیزه ها در مورد خدا از هر محبوب و معشوق دیگری بیشتر است، پس معشوق و معبود حقیقی، ذات حضرت حق است و بس.(۲۱)

ه ) عشق و شوق و اشتیاق:

چنان که گفتیم، عشق به کمال در موجودات یک حقیقت ذاتی و عمومی است. این کمال اگر بالقوه باشد، عشق با شوق همراه خواهد بود و اگر بالفعل بوده باشد، در آن صورت عشق بدون شوق خواهد بود. با این لحاظ در جهان ماده، که کمال موجودات هرگز صورت فعلیت کامل پیدا نمی کند، عشقها همیشه همراه با درد و رنج عاشق خواهد شد. پس در جهان ماده عشق همیشه با درد و رنج همراه است.

بنابراین، شوق مانند عشق عمومیت و سریان نخواهد داشت.(۲۲)

و اما اشتیاق عبارت است از: حالتی که پس از وصول به معشوق حاصل می شود. در صورتی که شوق، به پیش از وصول مربوط است و این اشتیاق عبارت است از تلاش عاشق برای رسیدن به نهایت اتحاد و فنا در معشوق. و لذا عرفای بزرگ گفته اند: «شوق با دیدار خاموش می شود، اما اشتیاق فزونی می گیرد.»(۲۳)

و) آثار عشق مجازی:

چنان که گفتیم، عشق در غیر معشوق حقیقی عشق مجازی است. و عشقهای مجازی، که نمونه عمده آن عشق به زیباییها و زیبارویان است، در نظام هستی یک امر ضروری و ذاتی است. اما ببینیم این موضوع، یعنی عشق مجازی، چه نقش و اثری می تواند داشته باشد. عرفا برای عشق مجازی آثار زیر را مطرح می کنند:

۱) عشق یک بشارت است: از آنجا که انسان موجودی است با ترکیب مادی و معنوی، با نیمی از فرشته و نیمی از حیوان، طبعاً وجودش تحت تأثیر گرایشهای متضاد و مختلفی خواهد بود:

جان گشاید سوی بالا بالها/ در زده تن در زمین چنگالها

در اینجاست که اگر نشانه هایی از عشق به کمال و جمال در او مشاهده شود، بشارتی است از حرکت او به سوی کمال و بریدنش از جهان ماده. از اینجاست که عرفا در عشق به زیبارویان، عفت را مطرح می کنند. یعنی عشقی که در آن به تعبیر ابن سینا شمایل معشوق حاکم باشد نه سلطه شهوت.(۲۴)

و لذا عرفا توجه به زیباییها را می ستایند و بی توجهی نسبت به آنها را نکوهش می کنند. چنان که شیخ بهایی می گوید:

کل من لم یعشق الوجه الحسن/ قرّب الجلّ الیه و الرّسن!

یعنی هر کس را نباشد عشق یار/ بهر او پالان و افساری بیار!(۲۵)

۲) عشق به عنوان یک رهبر و راهنما:

از آنجا که ادراکها، لذتها و عشقها نسبت به مراتب وجود از لحاظ کمال و نقص متفاوتند لذا هر مرتبه ای از وجود، به نخستین مرتبه بالاتر از خویش بهتر و بیشتر متوجه شده و طالب آن مرتبه می شود و پس از وصول به آن مرتبه طالب و عاشق مرتبه بعدی می گردد. و همین طور در مدارج و مراتب کمال به سوی معشوق حقیقی پیش رفته، به آن مقصد اعلی و کمال مطلق نزدیکتر می شود و از این لحاظ است که گفته اند: «المجاز قنطرة الحقیقة.»(۲۶)

۳) عشق مجازی عامل تمرین برای تحمل زحمات عشق:

به اقرار همه عرفا، عشق با مشکلات و رنج و درد طاقت فرسایی همراه است که سراپا آتش است و آتش افروز. بسا مردان که در نیمه راه سلوک، به خاطر همین مشقات و دشواریها، از راه وامانده و به مقصد نرسیده اند. تصویری از این مشکلات را در سفر مرغان در «منطق الطیر» عطار می توان مشاهده کرد. از این روی، عرفا عشق مجازی را یک تمرین برای تحمل عشق حقیقی می دانند. چنان که اشتغال انبیا به شغل شبانی تمرینی بود برای تحمل مسئولیتهای بزرگتر. عین القضات می گوید:

«عشق لیلی را یک چندی از نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پخته عشق لیلی شود، آنگاه بار کشیدن عشق الله را قبول توان کردن.»(۲۷)

غازیان طفل خویش را پیوست/ تیغ چوبین از آن دهند به دست

تا چو آن طفل مرد کار شود/ تیغ چوبینش ذوالفقار شود(۲۸)

۴) عشق مجازی عامل فهم زبان عرفا:

بی تردید، عرفای اسلام برای طرح مسائل عشق حقیقی از عشق مجازی و مسائل آن بهره گرفته اند. به تعبیر مولوی «سرّ دلبران» را در «حدیث دیگران» گفته اند. بنابراین، عشق مجازی در فهم مسائل عشق حقیقی می تواند عامل مؤثری بوده باشد.

ز) دو مرحله ی عشق مجازی:

عشق مجازی در دو مرحله ی سیر و سلوک عرفانی مطرح می شود: یکی در آغاز سلوک و دیگری در پایان سلوک. در آغاز سلوک، چنان که گفتیم، عشق مجازی یک بشارت و یک عامل جذبه و کشش گام به گام عاشق به سوی معشوق حقیقی است و اما در نهایت سلوک، عبارت است از عشق عارف به تمامی موجودات جهان به عنوان آثار معشوق و جلوه های معشوق. و از اینجاست که چنین عشقی را هم برای مبتدیان جایز می دانند– که در مبتدیان نشانه حرکت و آغاز سیر و سلوک معنوی است– و هم برای کاملان– که در کاملان هم نشانه کمال است.(۲۹)

ح) مشروعیت عشق:

از دیرباز میان علما و عرفا در مورد عشق اختلاف نظر وجود داشته است. جمعی آن را مذموم و ناپسند دانسته و نتیجه شهوات حیوانی یا نوعی جنون و بیماری روانی به شمار آورده اند و جمعی آن را ستوده و از فضایل انسانی شمرده اند. گروهی کاربرد کلمه عشق را در رابطه با خدا و خلق ممنوع دانسته و جمعی دیگر آن را، به استناد آیات و روایاتی، جایز شمرده اند.(۳۰) ملاصدرا عشق را، از آن جهت که در نفوس ملتهای مختلف به صورت طبیعی و فطری وجود دارد، یک امر الهی دانسته که حتماً به خاطر مصلحتی و هدفی در وجود انسانها نهاده شده است.(۳۱) و اما عرفا، علاوه بر تأییدات حاصل از کشف و شهود، به دلالتهایی از قرآن و حدیث هم استناد می کنند. شیخ روزبهان بقلی این نکته را گواهی بر تأیید عشق می داند که خدای تعالی قصه یوسف و زلیخا را «احسن القصص» نامیده است.(۳۲) پس از آن روایات متعددی را در تأیید مطلب مطرح می کند.(۳۳)

ط) تصعید عشق:

عرفا عشق مجازی را در بدایت وسیله سیر و ترقی گام به گام می دانند و چنان که گفتیم، مجاز را به عنوان پلی به سوی حقیقت ارزیابی می کنند. از این نکته نتیجه می گیریم که توقف در عشق مجازی روا نبوده، بلکه عارف باید از معشوقهای مجازی دست برداشته، ابراهیم وار، فریاد «لااحب الافلین» برآورد و اگر عارفی در عشق مجازی متوقف بماند، در حقیقت نوعی بیماری خواهد بود. چنان که شمس تبریزی به اوحدالدین کرمانی که عشق مجازی خویش را این گونه توجیه می کرد که: «ماه را در آب طشت می بینم»، گفت: «اگر در گردن دمبل نداری، چرا بر آسمانش نمی بینی؟»(مناقب العارفی٠ ?۴/۲۷)

مولوی می گوید:

زین قدحهای صور کم باش مست/ تا نباشی بت تراش و بت پرست

عشق آن زنده گزین کو باقی است/ وز شراب جان فزایت ساقی است

هر چه جز عشق خدای احسن است/ گر شکر خوارسیت، آن جان کندن است

عشقهایی کز پی رنگی بود/ عشق نبود عاقبت ننگی بود

ی) ذوق حضور:

چنان که ابن فارض قصیده گرانقدر «تائیه»اش را با این نکته آغاز می کند که: «من جام عشق را از دست چشمانم نوشیدم»(۳۴) همه عرفا بر نقش دیدار در پیدایش عشق تأکید دارند که به قول باباطاهر: «هرآنچه دیده بیند دل کند یاد.»

این دیدار و حضور پس از پیدایش عشق نیز همچنان ارزش خود را حفظ می کند. به نظر می رسد که انسان به هیچ یک از قوای ادراکی خویش به اندازه چشمش اطمینان ندارد. این نکته را در جریان حضرت ابراهیم(ع) که درخواست کرد تا چگونگی زنده کردن مردگان را به چشم خود ببیند(۳۵) و نیز در جریان درخواست دیدار حضرت موسی(۳۶) در کوه طور آشکارا مشاهده می کنیم. به نظر نگارنده این ذوق حضور و علاقه به دیدار انسانها در رواج دو مکتب مؤثر بوده است:

۱) مکتبهای بت پرستی و مظهر پرستی

۲) عرفان و تصوف.

در مورد اول انسانها چون هنوز به معشوق حقیقی دست نیافته اند غم فراق را با توجه به مظاهر و نشانه ها تسکین داده اند که:

نقش تو اگر نه در مقابل بودی/ کارم ز غم فراق مشکل بودی

دل با تو و دیده از جمالت محروم/ ای کاش که دیده نیز با دل بودی

و در مورد دوم می توان گفت که یکی از علل رواج و گسترش عرفان، همان وعده دیدار معشوق است که در عرفان، انسان نه به خانه بلکه به صاحب خانه می رسد.

ک) نکته ای از ابن عربی:

بدون شک، ابن عربی بزرگترین شخصیت عرفان اسلامی است و ابداعات و ابتکارات وی در عرفان غیرقابل تردید است. پس چه بهتر که این مقال را با سخنی از وی به پایان بریم.

ابن عربی علاوه بر رسالات و کتب مختلف خویش در جلد دوم «فتوحات مکیه»(ص۳۶۲ ۳۱۹) بحث مفصلی دارد درباره عشق، و تحلیلهای جالبی که مطرح کردن آنها در این مختصر نمی گنجد. تنها به ذکر نکته ای اکتفا می کنیم و آن اینکه تعلق عشق، به معدوم است نه به موجود. و این اشتباه و غلط است که موجود را معشوق بدانیم، بلکه موجود را همیشه به عنوان مظهری از معشوق حقیقی باید در نظر گرفت و حتی گاهی خیالی از موجود به عنوان معشوق یا مظهر معشوق مطرح می شود.(۳۷) چنان که آنچه در ذهن مجنون بود، خیالی از «لیلا» بود که شاید چندان هم با واقعیت مطابق نبود. و شاید عامل تفاوت دید مجنون با دیگران همین صورت خیالی لیلا باشد که تنها در ذهن مجنون بود و لذا دیگران «مو» می دیدند و مجنون «پیچش مو»!

مولوی می گوید:

ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم/ که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد

به هر حال:

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی/ به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی

و پایان سخن این دعای عین القضات باشد که:

در عالم پیر هر کجا برنایی است/ عاشق بادا که عشق خوش سودایی است!

نظرات() 
https://e-concierge.de/team/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:30 ق.ظ
ロレックス デイトジャスト 116231 コピー 時計
http://www.ostroga.opole.pl
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:29 ق.ظ
スーパーコピーブランド激安通販!スーパーコピー時計(N級品)
http://www.mindywenderfitness.com/liift4/
جمعه 30 فروردین 1398 09:52 ب.ظ
ブランドスーパーコピー専門店
http://rondresselphotography.com/contact/
جمعه 30 فروردین 1398 09:51 ب.ظ
オメガスーパーコピー時計販売店、オメガコピー
http://pkfslovo.ru/anketa/
جمعه 30 فروردین 1398 09:51 ب.ظ
韓国スーパーコピーブランドコピープラダPRADAコピー財布国内
http://www.gem86.com/en/about-us
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
今最も高品質Nランクのスーパーコピー時計激安通販専門店!
http://www.mirmetro.net/spb/history/01_first
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:03 ب.ظ
スーパーコピー時計激安通販,スーパーコピーブランド(N級品)代引き優良店!
http://www.leadingspasofcanada.com/alethea_photo/
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:51 ق.ظ
スーパーコピー時計、本物品質ブランド時計コピー最高級優良店
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:32 ب.ظ

Cheers, I enjoy this!
cialis tablets cialis prezzo di mercato buy cialis online legal buy original cialis callus safe dosage for cialis cialis canada on line cialis 20 mg cut in half generic cialis tadalafil cialis pills in singapore
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:16 ق.ظ
It is the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
I've learn this post and if I could I want to recommend you few fascinating issues or tips.
Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.
I want to learn even more issues approximately it!
arletteblasl.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:25 ب.ظ
bookmarked!!, I like your site!
What do you do for a strained Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 11:58 ق.ظ
great points altogether, you just gained a new reader.
What might you recommend in regards to your post
that you simply made some days ago? Any sure?
ameblo.jp
جمعه 6 مرداد 1396 07:29 ب.ظ
I believe that is one of the such a lot important info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on some common issues, The
site taste is great, the articles is in point of fact excellent : D.
Just right task, cheers
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 11:27 ب.ظ
Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never
manage to get anything done.
BHW
شنبه 26 فروردین 1396 05:44 ب.ظ
Its like you read my thoughts! You seem to understand so much approximately this, like you
wrote the ebook in it or something. I feel that you just
can do with a few p.c. to pressure the message house a
bit, but instead of that, this is excellent blog.
An excellent read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  از وبلاگ فوق لذت بردید؟
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :